Μαθήματα σε γκρουπ

Τα μαθήματα πραγματοποιούνται στις άρτια εξοπλισμένες αίθουσες του ΚΞΓ Τζάικου και το μέγεθος των τμημάτων ποικίλει ανάλογα με τη ζήτηση. Συνήθως τα τμήματα είναι 8 με 10 ατόμων, ομοιογενή ανάλογα με το επίπεδο και την ηλικία.