Κωνσταντινίδου Βασιλική

Καθηγήτρια Αγγλικών/ Απόφοιτος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας

Τζάικου Ελένη
Τζάικου Ελένη/ Ιδιοκτήτρια ΚΞΓ /Διδάσκουσα Αγγλικής και Ισπανικής Γλώσσας